Kõik õmblemiseks vajalik!

Tootekataloog

Käesolevaga püüame anda põgusa ülevaate OÜ Rudholm Balti nomenklatuuris olevatest põhitoodetest. Lisaks väljatoodule on saadaval palju muudki. Loodetavasti leiate midagi kasulikku. 

Loomulikult on kõik küsimused ja ettepanekud teretulnud.